ŘÁD POLEGYM SHOW 2023

Zde najdete veškeré informace ohledně akce… stay tuned!

Polegym Party 2022, dále „akce“ pořádá Veronika Dolanská, IČ: 75597489, sídlem Čermákova 2722, 27201 Kladno, dále „organizátor“.

Termín konání akce je 30. dubna 2022 v Kině Sokol, T. G. Masaryka 2320, 272 01 Kladno

 • Účinkovat mohou ženy, muži i děti. 
 • Minimální věk účinkujícího je 6 let v den konání Polegym Party 2022
 • Osoby mladší 18 let mohou účinkovat na základě písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Zákonný zástupce nemusí být v den akce fyzicky přítomen. 
 • Účinkování je možné na základě vyplnění přihlášky k akci, zaplacení startovného a zaslání písemného souhlasu rodičů (u účinkujících do 18 let).
 • Přihlášení: přihlaste se přes přihlašovací formulář na našich webových stránkách, www.polegym.cz, v horizontálním menu Polegym Party, podmenu Registrace. Odkaz: https://polegym.cz/polegym-party/registrace-polegym-party/
 • Platební údaje: číslo účtu: 2501176871/2010 (Fio banka), do poznámky, prosím, uveďte jméno soutěžícího a kategorii
 • QR kódy pro platby:
 • Výše startovného:
  – do 28. 2. 2022 je výše startovného 450 Kč/ osobu
  od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 je výše startovného 600 Kč/osobu
 • každé další vystoupení 200Kč/osoba
 • Startovné je nevratné.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín v případě jakéhokoliv zásahu vyšší moci. V tomto případě je startovné nevratné. V případě zrušení celého ročníku se organizátor zavazuje vrátit min. 50 % základního startovného.
 • Podmínkou účasti je dodržení všech termínů.
 • Všichni účinkující by měli být v dobré zdravotní kondici.
 • Pořadí vystoupení bude určeno organizátorem.
 • Kostým by měl být sportovního charakteru Je zakázáno odhalovat intimní partie. 
 • Je zakázáno tančit ve spodním prádle, v plavkách, v erotickém prádle.  Vrchní část kostýmu musí zcela krýt prsa (pro ženy).  
 • Spodní část kostýmu musí krýt hýždě minimálně z 75% (počítáno od sakroiliálního skloubení po glutealní rýhu – viz obrázek), zepředu neodhaluje záhyby rozkroku. 
 • Rekvizity jsou povoleny s povolením organizátora. Zakazuje se použití otevřeného ohně, vody, ostrých a nebezpečných předmětů.
 • Náhrdelníky, náramky a piercing v pupíku jsou zakázány.
 • Prstýnky jsou zakázány.

Gripování tyčí není povoleno, je povoleno gripování těla, a to i gripy na voskové bázi typu ITAC. V případě použití gripů na voskové bázi je účinkující povinen dodat organizátorům nejpozději v den akce originální čistič na používaný přípravek. Tuto skutečnost je účinkující povinen nahlásit nejpozději do 10. 4. 2022 na email party@polegym.cz. V případě nedodržení tohoto pravidla může být účinkující vyřazen z programu bez nároku na vrácení stratovného/vstupného.

 • Hudba musí být poslaná v daném termínu na danou e-mailovou adresu. Součástí e-mailu jsou informace o skladbě – interpret a název skladby.
 • Hudba musí být správně pojmenována – jméno a příjmení účinkujícího.
 • Hudba může být mixovaná.
 • Textový obsah hudby je povolen. Text by neměl být rasisticky, vulgárně a sexuálně orientován.
 • Nesmí být přesažen stanovený čas hudby.
 • Účinkující jsou povinni zaslat svou skladbu do 10. 4. 2022 (23:59 hod. toho dne) na e-mailovou adresu party@polegym.cz ve formátu MP3. Hudba může být zaslána na email party@polegym.cz přes služby jako je úschovna, letecká pošta, uloz.to a podobně.
 • Délka vystoupení: 
 • pro sólová vystoupení max 3 min
 • pro dvojice max 3 min 30 s 
 • pro skupiny max 4 min nebo dle domluvy s organizátorem
 • Účinkující uděluje přihlášením souhlas s použitím fotografií a video nahrávek v průběhu akce pořadateli k propagačním účelům.
 • Všechny oficiální obrazové i zvukové materiály jsou majetkem pořadatele akce. 
 • Tyče mají průměr 45 mm, výška: 4 m, materiál tyče: mosaz, značka Gympole.
 • Z pohledu diváka je statická tyč nalevo, spinová napravo.
 • Vzdálenost mezi tyčemi je  cca 2,7 – 3 m, do stran cca 2,5 m.
 • Kruhy i šály budou použity stejné, jako jsou k dispozici ve studiu
 • Rozměry pódia jsou cca 8 m x 6 m (šířka 8 m, hloubka 6 m).
 • Na pódiu je zakázána konzumace jídla a pití.

Účinkující může být vyřazen z programu při:

 • porušení pravidel a předpisů
 • nesportovním chování
 • ohrožování zdraví a života účastníků akce
 • odhalení intimních partií
 • nedostavení se na pódium
 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu řádu účinkujících. Jakákoliv změna bude neprodleně oznámena na webových stránkách akce www.polegym.cz .
 • Organizátor nenese odpovědnost za poškození věcí a ztráty.
 • Organizátor není odpovědný za případné újmy na zdraví.
 • Organizátor je povinen:
  • zajistit taneční tyče, jejich instalaci a zkontrolovat jejich bezpečné ukotvení
  • zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení účinkujících.

31. 2. 2022 Uzávěrka prvního kola připsání startovného na účet 

(450Kč/osobu)

31. 3. 2022 Uzávěrka druhého kola připsání startovného na účet

(600Kč/osobu)

10. 4. 2022 Uzávěrka pro zaslání hudby

20. 4. 2022 Zveřejnění seznamu účinkujících v pořadí

 30. 4. 2022 Konání Polegym Party

DOKUMENTY KE STAŽENÍ