SOUTĚŽNÍ ŘÁD POLEGYM CUP 2021

 1. Organizátor soutěže

Veronika Dolanská, IČ: 75597489, sídlem Čermákova 2722, 27201 Kladno

 1. Termíny a místo konání

Termín konání soutěže je 11.4. 2021 v Kině Sokol, T. G. Masaryka 2320, 272 01 Kladno

 1. Podmínky účasti a základní pravidla soutěže
 • Soutěže se mohou zúčastnit ženy, muži a děti s trvalým či přechodným pobytem v České republice, popřípadě bez oficiálního přechodného pobytu, pokud prokáží, že zde pobývají a pracují (pracovní či nájemní smlouva) déle jak 3 roky ke dni soutěže. 
 • Minimální věk soutěžícího je 6 let v den konání soutěže.
 • Osoby mladší 18-ti let mohou soutěžit na základě písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Zákonný zástupce nemusí být v den soutěže fyzicky přítomen. 
 • Účast v soutěži je možná na základě vyplnění přihlášky k soutěži, zaplacení startovného a zaslání písemného souhlasu rodičů (u soutěžících do 18-ti let).
 • Jak se přihlásit:

–  Přihláška je přes webové stránky www.polegym.cz

 • Výše startovného: 

– do 30.1.2021 je výše startovného 800,-Kč/ jednotlivci , 1100,- Kč/ doubles

od 30.1.2021 do 26.2.2021 je výše startovného 1000,-Kč/ jednotlivci , 1600,- Kč/ 

doubles

 • Studiové startovné 700Kč za jednotlivce, 1000Kč za doubles. Ceny platí do 30.1 pro přihlášky skupin nad 5 účastníků, kde doubles se počítají jako jeden účastník. Pro aplikaci studiového startovného nás kontaktujte na cup@polegym.cz.
 • Startovné je nevratné.
 • Soutěžní kategorie: 
 • Děti (6 – 9 let), smíšená kategorie
 • Junioři A Amatéři (10-13 let), smíšená kategorie – soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie a zároveň se nikdy neumístily na prvních 10-ti místech na soutěžích MČR Pole Sport či MČR Pole Art a na prvních třech místech* v soutěži Czech Pole Championship v kategorii Amatéři a neúčastnili se zahraničních soutěží v kategoriích jiných než amatérských
 • Junioři A Profesionálové (10 – 13 let) – smíšená kategorie – lektoři pole dance, vítězové (1.-3.místo*) jakékoliv amatérské kategorie pole dance národních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál, nikdy se neumístili na prvních třech místech MČR Pole Art a MČR Pole Sport, nikdy nestartovali v kategorii Elite (Junior Elite) a nikdy nestartovali na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Junioři B Amatéři (14-17 let), smíšená kategorie (chlapci pouze do 15,99 let) – soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie a zároveň se nikdy neumístili na prvních 10-ti místech na soutěžích MČR Pole Sport či MČR Pole Art a na prvních třech místech* v soutěži Czech Pole Championship v kategorii Amatéři a neúčastnili se zahraničních soutěží v kategoriích jiných než amatérských
 • Junioři B Profesionálové (14 – 17 let) – smíšená kategorie – lektoři pole dance, vítězové (1.-3.místo*) jakékoliv amatérské kategorie pole dance národních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál, nikdy se neumístili na prvních třech místech MČR Pole Art a MČR Pole Sport ,nikdy nestartovali v kategorii Elite (Junior Elite) vyjma kategorie Doubles a nikdy nestartovali na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Ženy Amatérky (18 – 39 let) – soutěžící, které nejsou lektorky, neúčastnily se národních a mezinárodních soutěží v kategorii profesionál (semi-pro), na národních i  mezinárodních soutěžích se neumístily na prvních třech příčkách* a neúčastnily se národních a mezinárodních soutěží v kategorii doubles, současně nemají placená vystoupení
 • Ženy Profesionálky (18 – 39 let) – lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo*) pole dance národních soutěžích v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál a neumístily se v ní na prvních třech místech*, nikdy nestartovaly v kategorii Elita vyjma kategorie Doubles a nikdy nestartovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Ženy Masters (40+) všechny soutěžící nad 40 let, mimo vítězky (1.-3.místo*) pole dance národních soutěžích v kat. profesionál (MČR Pole Sport, MČR Pole Art a Czech Pole Championship Profesionál), mimo soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii Elite či startovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Doubles Junior (10-18 let), smíšená kategorie, kdy ani jeden ze soutěžících není mladší 10-ti let a nedovršil věku 18 let ke dni soutěže, mimo vítěze (1.-3.místo*) pole dance národních i mezinárodních soutěžích v kat. profesionál (MČR Pole Sport, MČR Pole Art a Czech Pole Championship Profesionál), soutěžící, kteří spadají do kategorie Elite či startovali na Mistrovství světa v libovolné kategorii

V případě, že jeden z dvojice dovršil ke dni soutěže věku 18-ti let, může dvojice soutěžit v kategorii Doubles dospělí, ale pouze v případě, že mladšímu z dvojice je v den soutěže minimálně 16 let.

 • Doubles, smíšená kategorie – mimo vítěze (1.-3.místo*) pole dance národních i mezinárodních soutěžích v kat. profesionál, ani jeden ze soutěžících nespadá do kategorie Elite a nestartoval na Mistrovství světa v libovolné kategorii

* Je bráno v potaz pouze pokud se soutěžící umístil na prvních třech příčkách v kategorii, ve které soutěžilo 6 a více soutěžících. Umístění v kategoriích, ve kterých soutěžilo méně než 6 soutěžících se nebere v potaz. 

Pole Sport Contest 2021 je přípravnou soutěží pro Czech Pole Championship 2021 a pro vítěze

jakékoliv kategorie (1.-3.místo) neplatí postup do vyšší kategorie.

 • Organizátor si vyhrazuje právo spojit hlavní kategorii a kategorii Amatéři v rámci juniorských        kategoriích v případě, že se jedné z kategorie bude účastnit méně jak 5 závodníků.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín v případě jakéhokoliv zásahu vyšší moci. V tomto případě je startovné nevratné. V případě zrušení celého ročníku se organizátor zavazuje vrátit min. 50% základního startovného.
 • Podmínkou účasti je dodržení všech termínů.
 • Všichni soutěžící by měli být v dobré zdravotní kondici.
 • V soutěži bude hodnocena technická náročnost, provedení a umělecký dojem.
 • Startovní pořadí bude určeno losem. 
 • Soutěžící může zopakovat vystoupení pokud:
 • nastane technický problém s hudbou (v případě, že bude hudba puštěna špatně, je soutěžící povinnen o tom neprodleně informovat a nepokračovat ve svém vystoupení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel)
 • nastanou-li okolnosti ohrožující zdraví a bezpečnost (špatně ukotvená tyč, tekutina na pódiu,..)
 • o možnosti zopakování v těchto případech rozhoduje hlavní rozhodčí
 • Pro použití rukavic během vystoupení je soutěžící povinen předložit lékařské potvrzení o nadměrném pocení rukou.
 • Vítězem v každé kategorii se stává soutěžící, který dosáhl nejvyššího počtu bodů. Při shodě rozhoduje počet bodů za technickou náročnost.
 • Hodnocení soutěže je podle pravidel Czech Pole Championship 2021.
 • Porota vybere a vyhlásí tři soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů v každé kategorii – 1.místo, 2.místo, 3.místo.
 1. Kostým
 • Kostým by měl být sportovního charakteru, ženy mohou mít jednodílný či dvoudílný kostým. Mužům je povolen dvoudílný kostým – vrchní díl může být nátělník či tričko s krátkým rukávem, vrchní díl nesmí být příliš volný (musí být zřetelně vidět linie těla) a nesmí být podprsenkového střihu (podprsenka, bolérko,..). Je zakázáno odhalovat intimní partie. Při úmyslném odhalení bude soutěžící diskvalifikován.
 • Je zakázáno tančit ve spodním prádle, v plavkách, v erotickém prádle, kostýmu se sukýnkou či         v sukni (šatech).  Vrchní část kostýmu musí zcela krýt prsa a zbytečně neodhalovat dekolt (pro ženy).  Všechny odstávající aplikace (volány, třásně a jiné ozdoby) mohou mít délku maximálně 5 cm. 
 • Spodní část kostýmu musí krýt hýždě minimálně z 75% (počítáno od sakroiliálního skloubení po glutealní rýhu – viz obrázek), zepředu neodhaluje záhyby rozkroku.
 • Obuv je zakázána.
 • Rekvizity nejsou povoleny.
 • Součástí kostýmu je účes a make-up.
 • vlasy nesmí zakrývat obličej 
 • vlasy ani make-up nesmí vadit v pohybu během vystoupení, vlasy v žádném okamžiku nesmí zakrývat obličej 
 • doplňky ve vlasech jsou povoleny, ale nesmí odpadávat
 • make-up by měl být přizpůsoben vystoupení a nesmí zakrývat výraz a mimiku soutěžícího
 • brýle a drobné náušnice, které nepřesahují ušní boltec, jsou povoleny 
 • náhrdelníky, náramky a piercing v pupíku jsou zakázány
 • prstýnky jsou zakázány
 1. Gripování

Gripování tyčí není povoleno, je povoleno gripování těla s výjimkou gripů na voskové bázi typu ITAC. V případě nedodržení tohoto pravidla může být soutěžící diskvalifikován. 

 1. Porota

Porota je složena ze 7 porotců, přičemž každé kritérium (Technická náročnost, Provedení, Umělecký

dojem) hodnotí dva porotci, jejichž bodování bude zprůměrováno. Součástí poroty je hlavní rozhodčí, který uděluje srážky za porušení pravidel soutěžního řádu a rozhoduje o případné diskvalifikaci.

 1. Hudba
 • Hudba musí být správně pojmenována – jméno a příjmení soutěžícího, kategorie.
 • Hudba může být mixovaná.
 • Textový obsah hudby je povolen. Text by neměl být rasisticky, vulgárně a sexuálně orientován.
 • Nesmí být přesažen, či nedosažen,  stanovený čas hudby pro jednotlivé kategorie.
 • Hudby různých účastníků soutěže se mohou shodovat.
 • Soutěžící jsou povinni zaslat svou skladbu do 12.3.2021 (23:59 hod. toho dne) na e-mailovou adresu cup@polegym.cz  ve formátu MP3.
 • Délka vystoupení: 
 • pro kategorie Děti je délka vystoupení 2min 30s – 2min 45s
 • pro všechny amatérské kategorie (Chlapci, Junioři A Amatéři, Junioři B Amatéři, Ženy Amatérky, Ženy Masters 40+ je délka vystoupení 2min 45s – 3min 00s
 • pro kategorie Junioři A Profesionálové, Junioři B Profesionálové, Ženy Profesionálky,  Doubles Junior, Doubles je délka vystoupení 3min 00s – 3min 15s

VI. Foto, video

 • Soutěžící uděluje přihlášením souhlas s použitím fotografií a videonahrávek v průběhu soutěže pořadateli k propagačním účelům.
 • Všechny oficiální obrazové i zvukové materiály jsou majetkem pořadatele soutěže. 
 • Pořizování fotografií a videa pro vlastní účely je povoleno pouze na telefon nikoliv na profesionální fotoaparáty či kamery.  Je zakázáno používat blesk či jakékoliv jiné dosvícení. V případě porušení tohoto pravidla může být návštěvník vyloučen. 

VII. Tyče a taneční pódium

 • Soutěžní tyče mají průměr 45mm, výška: 4m, materiál tyče: mosaz, značka Gympole.
 • Z pohledu diváka je statická tyč nalevo, spinová napravo.
 • Vzdálenost mezi tyčemi je  cca 3 metry, do stran cca 2m.
 • Rozměry pódia budou 7m x 5m (šírka 7m, hloubka 5m)
 • Na pódiu je zakázána konzumace jídla a pití.

VIII. Diskvalifikace

 • Soutěžící může být diskvalifikován při:
 • porušení pravidel a předpisů
 • nesportovním chování
 • ohrožování zdraví a života účastníků akce
 • odhalení intimních partií
 • nedostavení se na pódium
 • v případě odstoupení ze soutěže po 14.3.2021 má soutěžící možnost odstoupit pouze ze zdravotních důvodů, které potvrdí lékařskou zprávou. V jiném případě bude diskvalifikován z následujícího ročníku soutěže.

IX. Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu a hodnocení. Jakákoliv změna bude neprodleně oznámena na webových stránkách soutěže www.polegym.cz.
 • Organizátor zajistí zdravotní pomoc pro případ úrazu.
 • Organizátor nenese odpovědnost za poškození věcí a ztráty.
 • Organizátor není odpovědný za případné újmy na zdraví.
 • Organizátor uděluje právo zastavit soutěžní vystoupení při pádu soutěžícího těmto osobám: sám soutěžící, trenér soutěžícího, zákonný zástupce soutěžícího, oficiální zdravotník soutěže. V případě evidentního úrazu hlavy má právo zastavit soutěžní vystoupení hlavní rozhodčí.
 • Organizátor je povinen:
 • zajistit soutěžní taneční tyče, jejich instalaci a zkontrolovat jejich bezpečné ukotvení
 • zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících
 • dát soutěžícím možnost vyzkoušet si taneční tyče a pódium před začátkem soutěže
 • seznámit porotce s potřebnými informacemi
 • zajistit očištění tyčí před vystoupením každého soutěžícího

X. Přehled termínů

30.1.2021 Uzávěrka prvního kola přihlášek, připsání startovného na účet 

 • zvýhodněné startovné 800,-Kč/ jednotlivci, 1100,-Kč/ doubles
 • studiové startovné pro hromadné přihlášky nad 5 účastníků, (doubles se počítá jako jeden účastník) 700 Kč/ jednotlivec, 1000 Kč/ doubles

26.2.2021 Uzávěrka druhého kola připsání startovného na účet

(1500,-Kč/ jednotlivci , 2000,- Kč/ doubles)

12.3.2021 Uzávěrka pro zaslání hudby

21.3.2021 Zveřejnění seznamu soutěžících v pořadí

 11.4.2021 Soutěžní den

© Toto dílo je majetkem Czech Pole Championship s.r.o.. Soutěž Polegym Cup získala svolení majitele

k použití díla a drobným úpravám pro účely soutěže Polegym Cup 2021. Dílo ani jeho jednotlivé části

nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami k jakémukoli účelu bez svolení majitele.

Hodnocení

Polegym Cup 2021

 1. Úvod

Hodnocení soutěže je rozděleno na tři hlavní části – technická náročnost, provedení, umělecký dojem. Hodnocení obsahuje srážky, které uděluje hlavní rozhodčí při porušení pravidel Soutěžního řádu Polegym Cup 2021. Všichni soutěžící by měli pečlivě nastudovat pravidla. Za nedodržení pravidel bude soutěžící penalizován.

 1. Stupně obtížnosti prvků

Hodnocení stupně obtížnosti každého prvku závisí na provedení, flexibilitě, úrovni síly a schopnosti provést prvek jednoduše. Při provedení je potřeba dodržovat přesné linie. Prvek je hodnocen, pakliže v něm soutěžící vydrží po dobu minimálně dvou sekund bez ztráty rovnováhy. Prvek na statické tyči je uznán jen pokud má správné směrování, především v prvcích na flexibilitu musí být jasně vidět úhel rozsahu. Spina na statické tyči je hodnocena, pokud se soutěžící otočil kolem tyče o 360° bez dotyku nohou země. 

Rozdělení prvků podle stupně obtížnosti

 1. Jednoduchý (1-4b)

Obsahuje prvky s nejnižším technickým hodnocením. Soutěžící disponují menší silou a flexibilitou. Zvednutí těla silou je provedeno ze země s pokrčenýma nohama. Úhel nohou při provazu je minimálně 160°. Silové prvky je potřeba udržet tělem nebo nohama. 

 1. Průměrný (5-7b)

Soutěžící disponují střední silou a flexibilitou celého těla, jsou schopni provádět stojky na rukou. Nohy při provazu jsou otevřené na 180°( v těžších prvcích 160°), zvednutí těla silou  je proveden ze země s nataženýma nohama nebo ze vzduchu s pokrčenýma nohama. Flexibilita ramen a zad se ukazuje úchopy nohou přes hlavu. 

 1. Těžký (8-10b)

Soutěžící disponují velkou silou a flexibilitou celého těla. Úhel nohou při provazu i v těžších prvcích je minimálně 180°, zvednutí těla silou je proveden ze vzduchu s nataženýma nohama. Flexibilita ramen a zad se ukazuje úchopy nohou přes hlavu s propnutýma rukama. 

Soutěžícím doporučujeme pro lepší hodnocení vybrat takové prvky, které budou provedeny jednoduše 

s přesnými liniemi a vyhnout se prvkům, ve kterých si nejsou jisti.

 1. Technická náročnost 

V technické náročnosti je hodnocen stupeň obtížnosti prvků a jejich kombinací. Maximální počet bodů je 60. V kategorii Děti a Junioři A Amatéři je zakázáno provádět prvky uvedené v příloze 1. 

Stupeň obtížnosti prvků / kritériumMaximum
Prvky na flexibilitu10
Prvky na sílu)10
Spiny na statické tyč10
Práce se spinovou tyč10
Náročnost přechodů, originalita přechodů10
Dynamické kombinace)10
Celkem60

Prvky na flexibilitu: flexibilita nohou, zad a ramen. Soutěžící si vybírá takové prvky a stupeň obtížnosti, aby ukázal plnou flexibilitu svého těla. Náročnost jednotlivých prvků bude v konečném hodnocení zprůměrována. Hodnocení obsahuje provedení povinného prvku na flexibilitu, v prvku musí soutěžící ukázat výdrž 2 sekundy, aby byl hodnocen. Počítány jsou 2 sekundy v plném rozsahu pohybu. 

Prvky na sílu: síla rukou, těla a nohou, zvednutí těla silou. Soutěžící si vybírá takové prvky a stupeň obtížnosti, aby ukázal sílu především středu a horní části těla. Náročnost jednotlivých prvků bude v konečném hodnocení zprůměrována. V prvku musí soutěžící ukázat výdrž 2 sekundy, aby byl hodnocen. Výjimkou jsou pak lifty, kdy je hodnocen tah směrem vzhůru (bez švihu) nikoliv finální pozice. 

Spiny na statické tyči: Točení s nohama ve vzduchu s minimálním otočením o 360°.  Náročnost jednotlivých spinů bude v konečném hodnocení zprůměrována.     

Práce se spinovou tyčí: Bere v potaz práci se spinovou tyčí – schopnost ovládat tyč, schopnost tyč roztočit   i zpomalit během kombinací, schopnost udělat i na spinové tyči invertové prvky. Hodnocení obsahuje provedení povinného prvku „prvek na spinové tyči“, v prvku musí soutěžící ukázat výdrž v točení min. 720°, aby byl hodnocen.

Náročnost přechodů, originalita přechodů: přechody z prvku do prvku, na tyč i z tyče, kombinace triků. Za účelem vyššího hodnocení by měl soutěžící předvést nové a originální přechody, které provede                s přesností a ladností. 

Dynamické kombinace: kombinace prvků v intenzivním kontrolovaném pohybu (kontrolované pády, přechycení, seskoky z tyče apod.).  

 1. Provedení 

Soutěžící začíná vystoupení s +60 body za provedení. Za špatné provedení prvků a přechodů, za pády, otírání rukou o kostým a podobně budou soutěžícím uděleny srážky. 

Kritéria hodnoceníSrážky
Nedodržení linií-0,5 (za každé jednotlivé provedení)
Špatné směrování prvku-0,5 (za každé jednotlivé provedení)
Špatné přechody-0,5 (za každé jednotlivé provedení)
Sklouznutí, ztráta rovnováhy-1 (za každé jednotlivé provedení)

Nedodržení linií: Provedení prvků musí být následující:

 • Kolena a špičky by měly být ve stejné linii – od kolenní čéšky až po palec u nohy. Chodidla včetně prstů by měla být propnutá, pokud není choreograficky ztvárněno jinak (např. flex, attitude), prsty u nohou by neměly vykazovat známky křeče.
 • Ruce a zápěstí by měly být v jedné linii, pokud není choreograficky ztvárněno jinak (např. flex, attitude). Prsty u rukou by neměly vykazovat známky křeče.
 • Linie nohou, trupu, zad, krku, rukou a zápěstí by měla být ve správné pozici v prodloužení. Správné držení těla je vyžadováno na tyči i mimo tyč. 

Špatné směrování prvku: špatné směrování prvku je takové, ve kterém není vidět úhel rozsahu či paralelní pozice vůči zemi v silových prvcích. Prvek je bezdůvodně směrován zády k publiku. 

Špatné přechody: Srážka za přechody z prvku do prvku, z tyče na zem, ze země na tyč, které nejsou plynulé. Jedná se především o zbytečné přehmaty, špatné zaháknutí nohou, zadrhnutí se v pohybu, problémy s inverty (pomáhání si nohou) atd. 

Sklouznutí, ztráta rovnováhy: srážka bude udělena, pokud soutěžící v prvku ztratí rovnováhu nebo není schopen pozici těla v prvku udržet. 

 1. Umělecký dojem

Hodnocení umělecké stránky choreografie, projevu, interpretace hudby a dalších kritérií.

Kritéria hodnoceníMaximální počet bodů
Interpretace hudby10
Charisma, stage presence, sebevědomí, celkový dojem10
Obtížnost taneční choreografie10
Interpretace pohybu                                      10
Problémy s kostýmem-1 (za každou vzniklou situaci)
Opakovaný akrobatický prvek-2
Celkem40

Interpretace hudby (muzikalita): ztvárnění projevu hudby, schopnost vyjádřit dynamiku hudby, výraz ve tváři, emoce, cítění rytmu. Celá choreografie by měla být v souladu s rytmem a melodií vybrané skladby. Začátek i konec choreografie musí korespondovat s hudbou. 

Charisma, stage presence, sebevědomí, celkový dojem: schopnost zaujmout a upoutat pozornost diváka    a vtáhnout ho do svého vystoupení, triky i floorworky jsou prováděny sebejistě bez váhání. Celkový dojem by měl působit profesionálně a reprezentativně. Otáčení se na trenéra v zákulisí či verbální a jiné akustické projevy trenéra výrazně snižují profesionalitu vystoupení a bodové hodnocení za toto kritérium (trenérům doporučujeme před začátkem vystoupení opustit zákulisí). Stejně tak snižují bodové hodnocení zpívání si a jiné verbální projevy. Kostým i make-up by měly odpovídat soutěžnímu charakteru a měly by být v souladu s choreografií a neměl by obsahovat prvky, které odpoutávají pozornost (prvky, které evidentně nepatří ke kostýmu).

Obtížnost taneční choreografie: kombinace tanečních kroků, toček, floorworku (může obsahovat i akrobatické prvky jako jsou přemety, stojky apod.) a pohybů provedených bez kontaktu i s kontaktem s tyčí. Pro vyšší hodnocení by měl soutěžící ukázat diverzitu provedených prvků.

Intepretace pohybu: zvládnutí prvků v taneční choreografii, prvky by měly být provedeny čistě a s lehkostí. Intepretace pohybu obsahuje i taneční flow a flow nástupů a sestupů z tyče, které plynule spojují práci na tyči a mimo ni. Choreografie by neměla obsahovat „hluchá místa“. 

Akrobatické prvky v choreografii: Akrobatické prvky nejsou povinné, akrobatické prvky mohou být součástí floorworku. Počet akrobatických prvků není omezen, avšak je zakázáno dělat totožný akrobatický prvek vícekrát. Při opakování stejného akrobatického prvku obdrží soutěžící srážku -2 body. Akrobatický prvek v kontaktu s tyčí a stejný akrobatický prvek bez kontaktu s tyčí se nepočítají jako opakování (např. hvězda o tyč a hvězda v prostoru bez tyče). 

Problémy s kostýmem: Obsahuje problémy s vlasy (odhrnování vlasů, copy které se motají do tyče, vlasy které zřetelně vadí pohybu či úchopu) a problémy s make-upem či doplňky (padající ozdoby z vlasů, jakékoliv problémy s náušnicemi, úprava kostýmu či brýlí). Srážka -1 bod za každou vzniklou situaci.

Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí uděluje srážky zejména při porušení soutěžního řádu za následující kritéria. Rozhoduje také o diskvalifikaci, pokud soutěžící poruší pravidla Soutěžního řádu Czech Pole Championship 2021.  

Kritéria hodnoceníSrážky
Otírání rukou o kostým, tělo, zem-2 (za každé jednotlivé provedení)
Nevhodné pohyby-2 (za každé jednotlivé provedení)
Provedení zakázaných prvků(pro kat. Děti a Junioři A Amatéři)-3 (za každý provedený zakázaný prvek)
Využití méně než 70% výšky tyče(děti méně než 50% tyče)-5 (za každou tyč)
Nekontrolovaný pád-5 (pokaždé)
Problém s hudbou-5
Kostým nesplňující pravidla-5

Nevhodné pohyby: nevhodné pohyby jsou především pohyby vulgárního charakteru a lascivní pohyby. Např. olizování rtů, hlazení prsou, hlazení hýždí, dotýkání se intimních partií.

Provedení zakázaných prvků: platí pro kategorie Děti a Junioři A Amatéři. Pokud soutěžící provede prvek, který je pro tyto kategorie zakázán, bude mu udělena srážka – 3 body za každý provedený zakázaný prvek.

Problém s hudbou: Hudba nesmí vyzývat k rasismu, násilí a obsahovat vulgární slova v různých jazycích. Srážka problém s hudbou bude udělena také za nesplnění požadavků pro soutěžní skladby (délka, formát, termín pro zaslání).

Využití méně než 70% výšky tyče: soutěžící musí využít minimálně 70% výšky tyče na statické i spinové tyči. Kategorie děti musí využít minimálně 50% výšky tyče na statické i spinové tyči.

Nekontrolovaný pád: náhlý rychlý nekontrolovaný pohyb na podlahu z jakékoliv pozice na tyči i mimo tyč.

Kostým nesplňující pravidla: Pokud soutěžní kostým nesplňuje pravidla uvedená ve článku IV. Kostým v Soutěžním řádu Czech Pole Championship 2021, bude soutěžícímu udělena srážka -5 bodů (pouze jednou).

Příloha 1

Zakázané prvky pro kategorie Děti a Junioři A Amatéři

V kategorii Děti a Junioři A Amatéři je zakázáno provádět následující prvky. Při porušení zákazu bude soutěžícímu udělena srážka – 3 body za každý provedený zakázaný prvek. 

Silové zakázané prvky

– jsou zakázány všechny typy handspringů (úchop cup grip, twisted grip, true grip, forearm grip, elbow grip), které NEBYLY PROVEDENY Z INVERTOVÉ POZICE (tj. všechny nášvihy z tyče i země, všechny lifty, deadlifty včetně spin zakončených handspringem tj všechny druhy pheonixů)

– všechny klopené handspringy v libovolném úchopu (Iron X, Human flag, Tulip)

Flexibilní zakázané prvky

– je zakázán prvek Rainbow Marchenko a všechny jeho varianty (elbow, vertical)

– zakázány jsou také tyto prvky: Broken split, Bird of paradise, Eagle, Superpain


© Toto dílo je majetkem Czech Pole Championship s.r.o. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami k jakémukoli účelu bez svolení majitele.