SOUTĚŽNÍ ŘÁD Polegym Cup 2023

© Toto dílo je majetkem Czech Pole Championship s.r.o. Soutěž Pole Sport Contest získala svolení majitele k použití díla a drobným úpravám pro účely soutěže Polegym Cup 2023. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami k jakémukoli účelu bez svolení majitele.
Poslední aktualizace proběhla 30. 11. 2022, změny mohou probíhat do 1. 12. 2022

Veronika Dolanská, IČ: 75597489, sídlem Čermákova 2722, 27201 Kladno

Termín konání soutěže je 6.-7. května 2023 v Kině Sokol, T. G. Masaryka 2320, 272 01 Kladno

 • Soutěže se mohou zúčastnit ženy, muži a děti s trvalým či přechodným pobytem v České republice, popřípadě bez oficiálního přechodného pobytu, pokud prokáží, že zde pobývají a pracují (pracovní či nájemní smlouva) déle jak 3 roky ke dni soutěže. 
 • Minimální věk soutěžícího je 6 let v den konání soutěže Czech Pole Championship 2023.
 • Osoby mladší 18 let mohou soutěžit na základě písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Zákonný zástupce nemusí být v den soutěže fyzicky přítomen. 
 • Účast v soutěži je možná na základě vyplnění přihlášky k soutěži, zaplacení startovného a zaslání písemného souhlasu rodičů (u soutěžících do 18 let).
 • Přihlášení: přihlaste se přes přihlašovací formulář na našich webových stránkách, www.polegym.cz, v horizontálním menu Polegym Cup, podmenu Registrace. Odkaz: https://polegym.cz/polegym-cup/registrace-polegym-cup/
 • Platební údaje: číslo účtu: 2501176871/2010 (Fio banka), do poznámky, prosím, uveďte jméno soutěžícího a kategorii
 • QR kódy pro platby: volte QR kód jednotlivec/dvojice podle své kategorie a nezapomeňte přihlédnout k datu, zvýhodněné startovné je jen do 20. 1. 2023. I při využití platby přes QR kód vepište do poznámky jméno a kategorii.
 • Výše startovného:
  – do 20. 1. 2023 je výše startovného 1100 Kč/ jednotlivci, 1400 Kč/ doubles
  od 21. 1. 2023 do 6. 3. 2023 je výše startovného 1700 Kč/ jednotlivci, 2200 Kč/ doubles
 • Startovné je nevratné.

Soutěžní kategorie: 

– Rozhodné datum narození pro zařazení do soutěžní kategorie je datum konání soutěže –
tzn. 6. 5. 2023

 • Děti (6-9 let), smíšená kategorie
 • Junioři A Hobby (10 – 13 let) – smíšená kategorie – soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie, nikdy nesoutěžili ve finále národních a vyšších soutěží v kategorii amatér a výš (CPCH, MČR v Pole Art, MČR v Pole Sport) a nikdy se neumístili na přípravných soutěžích (Pole Sport Contest, Polegym Cup), nejsou lektoři pole dance
 • Junioři A Amatéři (10-13 let), smíšená kategorie – soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie a zároveň se nikdy neumístili na prvních 10-ti místech na soutěžích MČR Pole Sport či MČR Pole Art a na prvních třech místech* v soutěži Czech Pole Championship v kategorii Amatéři a neúčastnili se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Junioři A Profesionálové (10-13 let) smíšená kategorie – lektoři pole dance, vítězové (1.-3.místo*) jakékoliv amatérské kategorie pole dance národních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál, nikdy se neumístili na prvních třech místech MČR Pole Art a MČR Pole Sport, nikdy nestartovali v kategorii Elite (Junior Elite) a neúčastnili se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Junioři B Hobby (14-17 let) – smíšená kategorie – soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie, nikdy nesoutěžili ve finále národních a vyšších soutěží v kategorii amatér a výš (CPCH, MČR v Pole Art, MČR v Pole Sport) a nikdy se neumístili na přípravných soutěžích (Pole Sport Contest, Polegym Cup), nejsou lektoři pole dance
 • Junioři B Amatéři (14-17 let) – smíšená kategorie (chlapci pouze do 15,99 let) – soutěžící, kteří spadají do této věkové kategorie a zároveň se nikdy neumístili na prvních 10-ti místech na soutěžích MČR Pole Sport či MČR Pole Art a na prvních třech místech* v soutěži Czech Pole Championship v kategorii Amatéři a neúčastnili se zahraničních soutěží v kategoriích jiných než amatérských a neúčastnili se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Junioři B Profesionálové (14-17 let) – smíšená kategorie (chlapci pouze do 15,99 let) – lektoři pole dance, vítězové (1.-3.místo*) jakékoliv amatérské kategorie pole dance národních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál, nikdy se neumístili na prvních třech místech MČR Pole Art a MČR Pole Sport ,nikdy nestartovali v kategorii Elite (Junior Elite) a neúčastnily se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Junioři Elite (10-17 let) – smíšená kategorie (chlapci pouze do 15,99 let) – vítězové (1.-3.místo*) jakékoliv profesionální kategorie pole dance národních a mezinárodních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii elite, soutěžící, kteří startovali na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Dospělí Hobby (18+) – smíšená kategorie – soutěžící, kteří spadají do této věkové
  kategorie, nikdy nesoutěžili ve finále národních a vyšších soutěžích v kategorii amatér
  a výš (CPCH, MČR v Pole Art, MČR v Pole Sport) a nikdy se neumístili na
  přípravných soutěží (Pole Sport Contest, Polegym Cup), nejsou lektoři pole dance
 • Ženy Amatérky (18-39 let) – soutěžící, které nejsou lektorky, neúčastnily se národních a mezinárodních soutěží v kategorii profesionál (semi-pro), na národních i  mezinárodních soutěžích se neumístily na prvních třech příčkách* a neúčastnily se mezinárodních soutěží v kategorii Doubles Elite
 • Ženy Profesionálky (18-39 let) – lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo*) pole dance národních soutěžích v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál a neumístily se v ní na prvních třech místech*, nikdy nestartovaly v kategorii Elita vyjma kategorie Doubles a nikdy nestartovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Muži (16+)
 • Ženy Elite (18+) vítězky (1.-3.místo*) jakékoliv profesionální kategorie pole dance národních a mezinárodních soutěží, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii elite, soutěžící, které startovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Ženy Masters Amatérky (40+) – soutěžící nad 40 let mimo vítězky (1.-3.místo*) pole dance národních soutěžích v kat. amatér (MČR Pole Sport, MČR Pole Art a Czech Pole Championship Amatér), mimo soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii Profesionál či Elite či startovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii, mimo lektorky pole dance
 • Ženy Masters Profesionálky (40+) – soutěžící nad 40 let, lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo*) pole dance národních soutěžích v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál a neumístily se v ní na prvních třech místech*, nikdy nestartovaly v kategorii Elita vyjma kategorie Doubles a nikdy nestartovaly na Mistrovství světa v libovolné kategorii
 • Doubles Junior (10-17 let), smíšená kategorie. V případě, že jeden z dvojice nedovršil ke dni soutěže věku 10-ti let a současně není mladší 8-mi let, může dvojice soutěžit v kategorii Doubles Junior, ale pouze v případě, že staršímu z dvojice je v den soutěže minimálně 10 let. V případě, že jeden z dvojice dovršil ke dni soutěže věku 18-ti let, může dvojice soutěžit v kategorii Doubles dospělí, ale pouze v případě, že mladšímu z dvojice je v den soutěže minimálně 16 let.
 • Doubles, smíšená kategorie
 • Soutěžící, spadající do věkové kategorie 50+, mohou startovat v kategorii Masters 40+ o divizi níže (Masters Elite 50+ mohou startovat v Masters Profesionálky 40+, Masters Profesionálky 50+ mohou startovat v Masters  Amatérky 40+).
 • * Je bráno v potaz pouze pokud se soutěžící umístil na prvních třech příčkách v kategorii, ve které soutěžilo 6 a více soutěžících. Umístění v kategoriích, ve kterých soutěžilo méně než 6 soutěžících se nebere v potaz. Jakýkoliv postup do vyšší kategorie neplatí pro přípravné soutěže Czech Pole Championship – tzn. pro soutěže pod záštitou Czech Pole Championship. Pro rok 2023 se jedná o soutěž Pole Sport Contest a Polegym Cup. Postup do vyšší kategorie pro vítěze (1.-3.místo) v jiných než výše zmíněných přípravných soutěžích platí pouze tehdy, pokud ještě nenastalo datum uzavření přihlášek následující soutěže. Tzn. pokud soutěžící vyhrál soutěž A a už jsou uzavřeny přihlášky pro další soutěž B, postup do vyšší kategorie neplatí. Pokud ale přihlášky pro soutěž B ještě uzavřeny nejsou, soutěžící je povinen se přihlásit do vyšší kategorie.
 • Organizátor si vyhrazuje právo spojit kategorii Profesionálové a kategorii Amatéři v případě, že se jedné z kategorie bude účastnit méně jak 5 závodníků. V tomto případě pak obě výkonnostní kategorie soutěží společně, avšak s délkou soutěžní skladby jejich původní kategorie.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyhlásit semifinálové kolo pro nejpočetnější soutěžní skupiny v případě, že by nebylo časově možné stihnout vystoupení všech soutěžících během dvou soutěžních dnů. V tomto případě bude semifinálové kolo vyhlášeno nejpozději 7. 4. 2023.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín v případě jakéhokoliv zásahu vyšší moci. V tomto případě je startovné nevratné. V případě zrušení celého ročníku se organizátor zavazuje vrátit min. 50 % základního startovného.
 • Podmínkou účasti je dodržení všech termínů.
 • Všichni soutěžící by měli být v dobré zdravotní kondici.
 • V soutěži bude hodnocena technická náročnost, provedení a umělecký dojem.
 • Startovní pořadí bude určeno losem.
 • Soutěžící může opakovat vystoupení pokud:
  • nastane technický problém s hudbou (v případě, že bude hudba puštěná špatně, je soutěžící povinen o tom neprodleně informovat a nesmí pokračovat ve svém vystoupení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel)
  • nastanou-li okolnosti ohrožující zdraví a bezpečnost (špatně ukotvená tyč, tekutina na pódiu,..)
  • o možnosti opakování v těchto případech rozhoduje hlavní rozhodčí
 • Pro použití během vystoupení je soutěžící povinen předložit lékařské potvrzení o nadměrném pocení rukou.
 • Vítězem v každé kategorii se stává soutěžící, který dosáhl nejvyššího počtu bodů. Při shodě rozhoduje počet bodů za technickou náročnost.
 • Hodnocení soutěže je podle pravidel Polegym Cup 2023.
 • Porota vybere a vyhlásí tři soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů v každé soutěžní kategorii – 1. místo, 2. místo, 3. místo. V každé soutěžní kategorii bude vyhlášen i nejlepší výkon v jednotlivých kritériích –  technická náročnost, umělecký dojem a provedení.
 • Kostým by měl být sportovního charakteru, ženy mohou mít jednodílný či dvoudílný kostým. Mužům je povolen dvoudílný kostým – vrchní díl může být nátělník či tričko s krátkým rukávem, vrchní díl nesmí být příliš volný (musí být zřetelně vidět linie těla) a nesmí být podprsenkového střihu (podprsenka, bolérko,..). Je zakázáno odhalovat intimní partie. Při odhalení bude soutěžící diskvalifikován.
 • Je zakázáno tančit ve spodním prádle, v plavkách, v erotickém prádle, kostýmu se sukýnkou či v sukni (šatech).  Vrchní část kostýmu musí zcela krýt prsa a zbytečně neodhalovat dekolt (pro ženy).  Všechny odstávající aplikace (volány, třásně, a jiné ozdoby) včetně zavazování mohou mít délku maximálně 5 cm. 
 • Spodní část kostýmu musí krýt hýždě minimálně z 75% (počítáno od sakroiliálního skloubení po glutealní rýhu – viz obrázek), zepředu neodhaluje záhyby rozkroku. 
 • Obuv je zakázána.
 • Rekvizity nejsou povoleny.
 • Součástí kostýmu je účes a make-up.
  • vlasy nesmí zakrývat obličej
  • vlasy ani make-up nesmí vadit v pohybu během vystoupení
  • vlasy v žádném okamžiku nesmí dotýkat obličeje (mimo ofinu a okraje obličeje)
  • doplňky ve vlasech jsou povoleny, ale nesmí odpadávat
  • make-up by měl být přizpůsoben vystoupení a nesmí zakrývat výraz a mimiku soutěžícího
  • brýle a drobné náušnice, které nepřesahují ušní boltec, jsou povoleny 
  • náhrdelníky, náramky a piercing v pupíku jsou zakázány
  • prstýnky jsou zakázány

Gripování tyčí není povoleno, je povoleno gripování těla. Je zakázáno použití gripů na voskové bázi typu ITAC. V případě nedodržení tohoto pravidla může být soutěžící diskvalifikován.

Porota je složena ze 7 porotců, přičemž každé kritérium (Technická náročnost, Provedení, Umělecký dojem) hodnotí dva porotci, jejichž bodování bude zprůměrováno. Součástí poroty je hlavní rozhodčí, který uděluje srážky za porušení pravidel soutěžního řádu a rozhoduje o případné diskvalifikaci. Porota bude mít odborného vedoucího poroty, který bude kontrolovat správnost zápisu a odchylky mezi porotci.

 • Hudba musí být poslaná v daném termínu na danou e-mailovou adresu. Součástí e-mailu jsou informace o skladbě – interpret a název skladby.
 • Hudba musí být správně pojmenována – jméno a příjmení soutěžícího, kategorie.
 • Hudba může být mixovaná.
 • Textový obsah hudby je povolen. Text by neměl být rasisticky, vulgárně a sexuálně orientován.
 • Nesmí být přesažen stanovený čas hudby pro jednotlivé kategorie.
 • Pokud se skladba bude shodovat s již evidovanou hudbou soutěžícího ve stejné kategorii, musí si soutěžící vybrat jinou hudbu. Rezervaci skladby můžete provést zasláním mailu na cup@polegym.cz. Rezervace je platná až po zaplacení startovného.
 • Soutěžící jsou povinni zaslat svou skladbu do 31. 3. 2023 (23:59 hod. toho dne) na e-mailovou adresu cup@polegym.cz ve formátu MP3.
 • Délka vystoupení: 
 • pro kategorie Děti, Junioři A Hobby, Junioři B Hobby, Dospělí Hobby 18+ je délka vystoupení 2 min 30 s – 2 min 45 s
 • pro kategorie Junioři A Amatéři, Junioři B Amatéři, Ženy Amatérky, Ženy Masters Amatérky 40+ je délka vystoupení 2 min 45 s – 3 min 00 s
 • pro kategorie Junioři A Profesionálové, Junioři B Profesionálové, Ženy Profesionálky, Ženy Masters Profesionálky 40+, Muži 16+ je délka vystoupení 3 min 00 s – 3 min 15 s
 • pro kategorie Doubles, Doubles Junior je délka vystoupení 3 min 15 s – 3 min 30 s
 • pro kategorie Junioři Elite, Ženy Elite je délka vystoupení 3 min 20 s – 4 min 00 s
 • Soutěžící uděluje svým přihlášením pořadateli souhlas s použitím fotografií a videonahrávek k propagačním účelům v průběhu soutěže, ale i po jejím skončení. Dále souhlasí se zveřejněním videonahrávky svého soutěžního vystoupení včetně uvedení jména a kategorie. Soutěžící současně souhlasí s použitím videonahrávek pro účely případného školení porotců.
 • Soutěžící uděluje přihlášením souhlas s použitím fotografií a video nahrávek v průběhu soutěže pořadateli k propagačním účelům.
 • Všechny oficiální obrazové i zvukové materiály jsou majetkem pořadatele soutěže. 

Pořizování fotografií a videa pro vlastní účely je povoleno pouze na telefon nikoliv na profesionální fotoaparáty či kamery.  Je zakázáno používat blesk či jakékoliv jiné dosvícení. V případě porušení tohoto pravidla může být návštěvník vyloučen.

 • Soutěžní tyče mají průměr 45 mm, výška: 4 m, materiál tyče: mosaz, značka Gympole.
 • Z pohledu diváka je statická tyč nalevo, spinová napravo.
 • Vzdálenost mezi tyčemi je  cca 2,7 – 3 m, do stran cca 2,5 m.
 • Rozměry pódia jsou 8 m x 6 m (šířka 8 m, hloubka 6 m).
 • Na pódiu je zakázána konzumace jídla a pití.

Soutěžící může být diskvalifikován při:

 • porušení pravidel a předpisů
 • nesportovním chování
 • ohrožování zdraví a života účastníků akce
 • odhalení intimních partií
 • nedostavení se na pódium

V případě odstoupení ze soutěže po 9. 4. 2023 má soutěžící možnost odstoupit pouze ze zdravotních důvodů, které potvrdí lékařskou zprávou, nebo jiných závažných důvodů, které může doložit. V jiném případě bude diskvalifikován z následujícího ročníku soutěže.

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu a hodnocení. Jakákoliv změna bude neprodleně oznámena na webu polegym.cz/polegym-cup a sociálních sítích soutěže (facebook, instagram) a bude všem soutěžícím zaslána do jejich emailových schránek.
 • Organizátor zajistí zdravotní pomoc pro případ úrazu.
 • Organizátor nenese odpovědnost za poškození věcí a ztráty.
 • Organizátor není odpovědný za případné újmy na zdraví.
 • Organizátor uděluje právo zastavit soutěžní vystoupení při pádu soutěžícího těmto osobám: sám soutěžící, trenér soutěžícího, zákonný zástupce soutěžícího, oficiální zdravotník soutěže. V případě evidentního úrazu hlavy má právo zastavit soutěžní vystoupení hlavní rozhodčí.
 • Organizátor je povinen:
  • zajistit soutěžní taneční tyče, jejich instalaci a zkontrolovat jejich bezpečné ukotvení
  • zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících
  • dát soutěžícím možnost vyzkoušet si taneční tyče a pódium před začátkem soutěže
  • seznámit porotce s potřebnými informacemi
  • zajistit očištění tyčí před vystoupením každého soutěžícího

20. 1. 2023 Uzávěrka prvního kola připsání startovného na účet 

(1100 Kč/ jednotlivci, 1400 Kč/ doubles)

6. 3. 2023 Uzávěrka druhého kola připsání startovného na účet

(1700 Kč/ jednotlivci, 2200 Kč/ doubles)

31. 3. 2023 Uzávěrka pro zaslání hudby

31. 3. 2023 Uzávěrka pro zaslání Score sheet – Partner moves

9. 4. 2023 Zveřejnění seznamu soutěžících v soutěžním pořadí

6. – 7. 5. 2023 Soutěžní dny

Hodnocení Polegym Cup 2023

© Toto dílo je majetkem Czech Pole Championship s.r.o.. Soutěž Pole Sport Contest získala svolení majitele k použití díla a drobným úpravám pro účely soutěže Polegym Cup 2023. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami k jakémukoli účelu bez svolení majitele.
Poslední aktualizace proběhla 11.11.2022, změny mohou probíhat do 1.12.2022.

Hodnocení soutěže je rozděleno na tři hlavní části – technická náročnost, provedení, umělecký dojem. Hodnocení obsahuje srážky, které uděluje hlavní rozhodčí při porušení pravidel Soutěžního řádu Polegym Cup 2023. Všichni soutěžící by měli pečlivě nastudovat pravidla. Za nedodržení pravidel bude soutěžící penalizován.

Hodnocení stupně obtížnosti každého prvku závisí na provedení, flexibilitě, úrovni síly a schopnosti provést prvek jednoduše. Při provedení je potřeba dodržovat přesné linie. Prvek je hodnocen, pakliže v něm soutěžící vydrží po dobu minimálně dvou sekund bez ztráty rovnováhy. Prvek na statické tyči je uznán jen pokud má správné směrování, především v prvcích na flexibilitu musí být jasně vidět úhel rozsahu. Spina na statické tyči je hodnocena, pokud se soutěžící otočil kolem tyče o 360° bez dotyku nohou země.

Rozdělení prvků podle stupně obtížnosti

Základní (1-3b.)

Jedná se o velmi jednoduché prvky, spiny jsou točeny na obou rukách či s nedostatečným točením, inverty jsou vedeny švihem, v sestavě se nevyskytují lifty ani deadlifty, invertové pozice jsou základní bez velké nutnosti balancu. Flexibilita splitů je pod 140°, úchopy za zády nejsou vedeny za hlavou („ring position“).


Průměrný (4-6b.)

Spiny jsou v dostatečné rotaci, soutěžící prokáže schopnost letět na jedné ruce, spiny kombinovat s další spinou či přehmatem, popřípadě zakončit invertovou pozicí či liftem. Silové prvky jsou obtížnější, je třeba vyšší míra koordinace a rovnováhy. Může se jednat o těžké silové prvky s nepřesným provedením (např. nedostatečná paralelní pozice). Lifty či deadlifty jsou provedeny s pokrčenýma nohama. 
Flexibilní prvky jsou v rozsahu 140°-180° (dle náročnosti provedení prvku), či je prokázána flexibilita ramen a zad či prvky s kombinovanými rozsahy. 

Těžký (7-8b.)

Spiny jsou v dostatečné rotaci, a jsou obvykle zakončeny handspringem nebo se jedná o náročné přehmaty během rotace. Silové prvky jsou obtížné, pozice paralelní, deadlifty jsou s roztaženýma nohama (lifty v těžších úchopech s pokrčenýma nohama) bez jakéhokoliv použití švihu. Flexibilní prvky jsou náročné, splity dosahují rozsahu alespoň 180°, a to i v prvcích s kombinovaným rozsahem. Úchop nohou za zády je veden vždy přes hlavu, s propnutými pažemi. 

Extrémní (9-10b.)

Spiny jsou v dostatečné rotaci, a jsou obvykle zakončeny handspringem, přičemž obě nohy jsou protažené nebo se jedná o náročné přehmaty během rotace. Silové prvky jsou obtížné, pozice paralelní s nohama u sebe, deadlifty jsou s protaženýma nohama u sebe bez jakéhokoliv použití švihu. Flexibilní prvky jsou náročné, pozice provazu je v oversplitu, a to i v prvcích s kombinovaným rozsahem. Úchop nohou za zády je veden vždy přes hlavu, s propnutými pažemi i nohou. Pozice jsou extrémní svým provedením. 

Detailní rozdělení náročnosti prvků najdete v sekci Ke stažení- „Orientační bodové hodnocení prvků“.  Upozorňujeme však, že bodová hodnota prvků v tabulce předpokládá naprosto perfektní provedení prvku a hodnota prvků není garantovaná! Technické provedení prvku vyhodnocují porotci pro obecnou technickou náročnost.

Soutěžícím doporučujeme pro lepší hodnocení vybrat takové prvky, které budou provedeny jednoduše s přesnými liniemi a vyhnout se prvkům, ve kterých si nejsou jisti.

V technické náročnosti je hodnocen stupeň obtížnosti prvků a jejich kombinací. Maximální počet bodů je 60. V kategorii Děti a Junioři A Amatéři, Junioři A hobby, Junioři B hobby a Dospělí hobby je zakázáno provádět prvky uvedené v příloze 1. 

Stupeň obtížnosti prvků / kritérium Maximum
Prvky na flexibilitu  10
Prvky na sílu  10
Spiny na statické tyči  10
Práce se spinovou tyčí  10
Náročnost přechodů 5
Originalita přechodů 5
Dynamické kombinace  10
Celkem 60

Prvky na flexibilitu: flexibilita nohou, zad a ramen. Soutěžící si vybírá takové prvky a stupeň obtížnosti, aby ukázal plnou flexibilitu celého těla a variabilitu prvků během celé sestavy, přičemž bude přihlédnuto ke dvěma nejtěžším prvkům. V prvku musí soutěžící ukázat výdrž 2 sekundy, aby byl hodnocen. Počítány jsou 2 sekundy v plném rozsahu pohybu. 

Prvky na sílu: síla rukou, zad, core, břicha a nohou. Soutěžící si vybírá takové prvky a stupeň obtížnosti, aby ukázal komplexní sílu celého těla během celé sestavy, přičemž bude přihlédnuto ke dvěma nejtěžším prvkům. V prvku musí soutěžící ukázat výdrž 2 sekundy, aby byl hodnocen. Výjimkou jsou pak lifty, kdy je hodnocen tah směrem vzhůru nikoliv finální pozice.

Spiny na statické tyči: Točení s nohama ve vzduchu s minimálním otočením o 360°. Pro plnou bodovou hodnotu spinu musí soutěžící potvrdit náročnost spin provedením druhého spinu s maximální bodovou odchylkou 2 body na stupnici náročnosti. V případě provedení pouze jedné spiny nebo bude-li další spina s větší odchylkou než 2 body, bude odečten –1 bod z její technické hodnoty. V případě provedení dvou spin o stejné bodové hodnotě bude udělen +1 bod. 

Př.: Soutěžící, který provede židličku do phoenixe (6b):

– jako samotný spin – bude odečten -1bod, protože nepotvrdil náročnost spiny provedení druhého spinu, soutěžící celkem dostane 5 bodů

– jako druhý spin provede cup grip spin (4b) – soutěžící potvrdil náročnost první spiny (max. odchylka je -2 body), soutěžící celkem dostane 6 bodů

– jako druhý spin provede carousel (2b) – druhá spina je s větší odchylkou než 2 body, bude tudíž odečten -1 bod z technické hodnoty první spiny, soutěžící celkem dostane 5 bodů

– jako druhý spin provede double reverse (6b) – byly provedeny dvě spiny o stejné bodové hodnotě, bude přičten +1 bod, soutěžící celkem dostane 7 bodů

Práce se spinovou tyčí: Bere v potaz práci se spinovou tyčí – schopnost ovládat tyč, schopnost tyč roztočit   i zpomalit během kombinací, schopnost udělat i na spinové tyči náročné prvky a přechody. V prvku musí soutěžící ukázat výdrž v točení min. 720°, aby byl hodnocen. V případě špatné kontroly tyče bude odečten –1 bod (velmi pomalé točení, či rychlost znemožňující kontrolu prvku), v případě zastavení tyče budou odečteny -2 body, v případě neschopnosti tyč ovládat natolik, že soutěžící musí začít kombinaci znovu budou odečteny -3 body z celkového počtu udělených bodů. 

Náročnost přechodů, originalita přechodů: přechody z prvku do prvku, na tyč i z tyče, kombinace triků. Hodnocení přechodů je rozděleno na dvě části: 

 1. Náročnost přechodů (0-5b) – technická náročnost přechodů mezi prvky, způsob pohybu po tyči nahoru i dolu, zahrnující šplhy
 2. Originalita přechodů (0-5b) – za účelem vyššího hodnocení by měl soutěžící předvést nové a originální přechody, tvary či prvky, které provede s přesností a ladností

Dynamické kombinace: dynamické prvky a kombinace v intenzivním kontrolovaném pohybu (kontrolované pády, přechycení, seskoky z tyče, salta, re-gripy apod.). Pro plnou bodovou hodnotu musí soutěžící potvrdit náročnost dynamického prvku provedením druhého dynamického prvku s maximální bodovou odchylkou 2 body na stupnici náročnosti. V případě provedení pouze jednoho dynamického prvku nebo bude-li další dynamický prvek s větší odchylkou než 2 body, bude odečten –1 bod z její technické hodnoty. V případě provedení dvou dynamických prvků o stejné bodové hodnotě bude udělen +1 bod.

Soutěžící začíná vystoupení s +60 body za provedení.

Kritéria hodnocení Srážky
Nedodržení linií -0,25 (za každé jednotlivé provedení)
Špatné směrování prvku -0,5 (za každé jednotlivé provedení)
Špatné přechody, ztráta rovnováhy  -0,5 (za každé jednotlivé provedení)
Sklouznutí  -1,0 (za každé jednotlivé provedení)

Nedodržení linií: Provedení prvků musí být následující:

 • Kolena a špičky by měly být ve stejné linii – od kolenní čéšky až po palec u nohy. Chodidla včetně prstů by měla být propnutá, pokud není choreograficky ztvárněno jinak (např. flex, attitude), prsty u nohou by neměly vykazovat známky křeče.
 • Ruce a zápěstí by měly být v jedné linii, pokud není choreograficky ztvárněno jinak. Prsty u rukou by neměly vykazovat známky křeče.
 • Linie nohou, trupu, zad, krku, rukou a zápěstí by měla být ve správné pozici v prodloužení. Správné držení těla je vyžadováno na tyči i mimo tyč. 

Špatné směrování prvku: špatné směrování prvku je takové, ve kterém není vidět úhel rozsahu či paralelní pozice vůči zemi v silových prvcích. Prvek je bezdůvodně směrován zády k publiku. 

Špatné přechody, ztráta rovnováhy: Srážka za přechody z prvku do prvku, z tyče na zem, ze země na tyč, které nejsou plynulé. Jedná se především o zbytečné přehmaty, špatné zaháknutí nohou, zadrhnutí se v pohybu, problémy s inverty (pomáhání si nohou) atd.. Ztráta rovnováhy je definována jako náhlé nekontrolované vychýlení těžiště a následná korekce pozice. 

Sklouznutí: srážka bude udělena, pokud dojde k náhlému nekontrolovanému uvolnění úchopu a následnému posunu těžiště směrem dolů.

Hodnocení umělecké stránky choreografie, projevu, interpretace hudby a dalších kritérií.

Kritéria hodnocení Maximální počet bodů
Interpretace hudby 10
Charisma, stage presence, sebevědomí, 

celkový dojem

10
Obtížnost taneční choreografie 10
Interpretace pohybu 10
Problémy s kostýmem -1 (za každou vzniklou situaci)
Opakovaný akrobatický prvek -2
Celkem 40

Interpretace hudby (muzikalita): ztvárnění projevu hudby, schopnost vyjádřit dynamiku hudby, výraz ve tváři, emoce, cítění rytmu. Celá choreografie by měla být v souladu s rytmem a melodií vybrané skladby. Začátek i konec choreografie musí korespondovat s hudbou. 

Charisma, stage presence, sebevědomí, celkový dojem: schopnost zaujmout a upoutat pozornost diváka    a vtáhnout ho do svého vystoupení, triky i floorwork jsou prováděny sebejistě bez váhání. Celkový dojem by měl působit profesionálně a reprezentativně. Otáčení se na trenéra v zákulisí či verbální a jiné akustické projevy trenéra výrazně snižují profesionalitu vystoupení a bodové hodnocení za toto kritérium (trenérům doporučujeme před začátkem vystoupení opustit zákulisí). Stejně tak snižují bodové hodnocení zpívání si a jiné verbální projevy. Kostým i make-up by měly odpovídat soutěžnímu charakteru a měly by být v souladu s choreografií a neměl by obsahovat prvky, které odpoutávají pozornost (prvky, které evidentně nepatří ke kostýmu).

Obtížnost taneční choreografie: kombinace tanečních kroků, toček, floorworku (může obsahovat i akrobatické prvky jako jsou přemety, stojky apod.) a pohybů provedených bez kontaktu i s kontaktem s tyčí. Pro vyšší hodnocení by měl soutěžící ukázat diverzitu provedených prvků.

Interpretace pohybu: zvládnutí prvků v taneční choreografii, prvky by měly být provedeny čistě a s lehkostí. Interpretace pohybu obsahuje i taneční flow a flow nástupů a sestupů z tyče, které plynule spojují práci na tyči a mimo ni. Choreografie by neměla obsahovat „hluchá místa“. 

Akrobatické prvky v choreografii: Akrobatické prvky nejsou povinné, akrobatické prvky mohou být součástí floorworku. Počet akrobatických prvků není omezen, avšak je zakázáno dělat totožný akrobatický prvek vícekrát. Při opakování stejného akrobatického prvku obdrží soutěžící srážku -2 body. Akrobatický prvek v kontaktu s tyčí a stejný akrobatický prvek bez kontaktu s tyčí se nepočítají jako opakování (např. hvězda o tyč a hvězda v prostoru bez tyče). 

Problémy s kostýmem: Obsahuje problémy s vlasy (odhrnování vlasů, copy které se motají do tyče, vlasy které zřetelně vadí pohybu či úchopu) a problémy s make-upem či doplňky (padající ozdoby z vlasů, jakékoliv problémy s náušnicemi, úprava kostýmu či brýlí). Srážka -1 bod za každou vzniklou situaci.

Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí uděluje srážky zejména při porušení soutěžního řádu za následující kritéria. Rozhoduje také o diskvalifikaci, pokud soutěžící poruší pravidla Soutěžního řádu Polegym Cup 2023.  Hlavní rozhodčí má právo po skončení soutěžního čísla zkontrolovat soutěžní kostým.

Kritéria hodnocení Srážky
Otírání rukou o kostým, tělo, zem -2 (za každé jednotlivé provedení)
Nevhodné pohyby -2 (za každé jednotlivé provedení)
Provedení zakázaných prvků

(pro kat. Děti a Junioři A Amatéři, Junioři A hobby, Junioři B hobby a Dospělí hobby)

-3 (za každý provedený zakázaný prvek)
Pád -2 (pokaždé)
Nekontrolovaný pád -5 (pokaždé)
Využití méně než 75% výšky tyče

(děti méně než 50% tyče)

-5 (za každou tyč)
Problém s hudbou -5
Kostým nesplňující pravidla -2 (za každou část kostýmu) 

nebo -5 až DSQ (za odhalení – dle závažnosti)

Nedodržení termínů -5 (za každou uzávěrku)

Nevhodné pohyby: nevhodné pohyby jsou především pohyby vulgárního charakteru a lascivní pohyby. Např. olizování rtů, hlazení prsou, hlazení hýždí, dotýkání se intimních partií.

Problém s hudbou: Hudba nesmí vyzývat k rasismu, násilí a obsahovat vulgární slova v různých jazycích. 

Využití méně než 75% výšky tyče: soutěžící musí využít minimálně 75% výšky tyče na statické i spinové tyči. Kategorie děti musí využít minimálně 50% výšky tyče na statické i spinové tyči. Pro splnění této podmínky se počítá jakákoliv část těla soutěžícího v požadované výšce (nemusí být v kontaktu s tyčí).

Pád: zpravidla bývá zapříčiněn ztrátou rovnováhy nebo skluzem. Jedná se o pád, ve kterém byla
zaznamenána snaha o záchranu, zpomalení pádu.

Nekontrolovaný pád: náhlý rychlý nekontrolovaný pohyb na podlahu z jakékoliv pozice na tyči i mimo tyč. V případě nekontrolovaného pádu neproběhla snaha o zachycení rovnováhy. Dopad je zpravidla na záda, bok, hýždě, hlavu.

Kostým nesplňující pravidla: Pokud soutěžní kostým nesplňuje pravidla uvedená ve článku IV. Kostým v Soutěžním řádu Polegym Cup 2023, bude soutěžícímu udělena srážka -2 body za každou část kostýmu. Pokud dojde k odhalení intimních partií, hlavní rozhodčí posoudí dle závažnosti problému, zda udělí srážku – 5 bodů nebo diskvalifikaci.

Nedodržení termínů: při nedodržení termínů (zaslání hudby, zaslání score sheetu partner moves pro kat. doubles ) bude soutěžící penalizován srážkou – 5 bodů za každou uzávěrku. Nevztahuje se na uzávěrku přihlášek (po uzávěrce přihlášek NENÍ MOŽNÉ se do soutěže přihlásit). Při výzvě ke korekci má soutěžící 24 hodin (od výzvy organizátora) k nápravě bez udělení srážky.

 

Provedení zakázaných prvků: platí pro kategorie Děti a Junioři A Amatéři. Pokud soutěžící provede prvek, který je pro tyto kategorie zakázán, bude mu udělena srážka – 3 body za každý provedený zakázaný prvek.

Zakázané prvky pro kategorie Děti a Junioři A Amatéři, Junioři A hobby, Junioři B hobby a Dospělí hobby

V kategorii Děti a Junioři A Amatéři, Junioři A hobby, Junioři B hobby a dospělí hobby je zakázáno provádět následující prvky. Při porušení zákazu bude soutěžícímu udělena srážka – 3 body za každý provedený zakázaný prvek. 

Silové prvky a spiny

– jsou zakázány všechny typy handspringů (úchop cup grip, twisted grip, true grip, forearm grip, elbow grip), které BYLY PROVEDENY LIFTEM (DEADLIFTEM) bez předchozího dotyku země (tj. všechny nášvihy z tyče, všechny lifty, deadlifty včetně spin zakončených handspringem tj všechny druhy pheonixů)

– všechny klopené handspringy v libovolném úchopu (Iron X, Human flag, Tulip)

Flexibilní prvky

– je zakázán prvek Rainbow Marchenko a všechny jeho varianty (elbow, vertical)

– zakázány jsou také tyto prvky:

Bird of paradise

Broken split

Eagle

Superpain

Hodnocení Doubles Polegym Cup 2023

© Toto dílo je majetkem Czech Pole Championship s.r.o.. Soutěž Pole Sport Contest získala svolení majitele k použití díla a drobným úpravám pro účely soutěže Polegym Cup 2023. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami k jakémukoli účelu bez svolení majitele.
Poslední aktualizace proběhla 11.11.2022, změny mohou probíhat do 1.12.2022

Hodnocení soutěže je rozděleno na tři hlavní části – technická náročnost, provedení, umělecký dojem. Hodnocení obsahuje srážky, které uděluje hlavní rozhodčí při porušení pravidel Soutěžního řádu Polegym Cup 2023. Všichni soutěžící by měli pečlivě nastudovat pravidla. Za nedodržení pravidel bude soutěžící penalizován.

Hodnocení stupně obtížnosti každého prvku závisí na provedení, flexibilitě, úrovni síly a schopnosti provést prvek jednoduše. Při provedení je potřeba dodržovat přesné linie. Prvek je hodnocen, pakliže v něm soutěžící vydrží po dobu minimálně dvou sekund bez ztráty rovnováhy. Prvek na statické tyči je uznán jen pokud má správné směrování, především v prvcích na flexibilitu musí být jasně vidět úhel rozsahu. Spina na statické tyči je hodnocena, pokud se soutěžící otočil kolem tyče o 360° bez dotyku nohou na zemi.

Rozdělení prvků podle stupně obtížnosti

Základní (1-3b.)

Jedná se o velmi jednoduché prvky, spiny jsou točeny na obou rukách či s nedostatečným točením, inverty jsou vedeny švihem, v sestavě se nevyskytují lifty ani deadlifty, invertové pozice jsou základní bez velké nutnosti balancu. Flexibilita splitů je pod 140°, úchopy za zády nejsou vedeny za hlavou („ring position“).


Průměrný (4-6b.)

Spiny jsou v dostatečné rotaci, soutěžící prokáže schopnost letět na jedné ruce, spiny kombinovat s další spinou či přehmatem, popřípadě zakončit invertovou pozicí či liftem. Silové prvky jsou obtížnější, je třeba vyšší míra koordinace a rovnováhy. Může se jednat o těžké silové prvky s nepřesným provedením (např. nedostatečná paralelní pozice). Lifty či deadlifty jsou provedeny s pokrčenými nohami. 
Flexibilní prvky jsou v rozsahu 140°-180° (dle náročnosti provedení prvku), či je prokázána flexibilita ramen a zad či prvky s kombinovanými rozsahy. 

Těžký (7-8b.)

Spiny jsou v dostatečné rotaci, a jsou obvykle zakončeny handspringem nebo se jedná o náročné přehmaty během rotace. Silové prvky jsou obtížné, pozice paralelní, deadlifty jsou s protaženýma nohama (lifty v těžších úchopech s pokrčenýma nohama) bez jakéhokoliv použití švihu. Flexibilní prvky jsou náročné,

splity dosahují rozsahu alespoň 180°, a to i v prvcích s kombinovaným rozsahem. Úchop nohou za zády je veden vždy přes hlavu, s propnutými pažemi.

Extrémní (9-10b.)

Spiny jsou v dostatečné rotaci, a jsou obvykle zakončeny handspringem, přičemž obě nohy jsou protažené nebo se jedná o náročné přehmaty během rotace. Silové prvky jsou obtížné, pozice paralelní s nohama u sebe, deadlifty jsou s protaženýma nohama u sebe bez jakéhokoliv použití švihu. Flexibilní prvky jsou náročné, pozice provazu je v oversplitu, a to i v prvcích s kombinovaným rozsahem. Úchop nohou za zády je veden vždy přes hlavu, s propnutými pažemi i nohou. Pozice jsou extrémní svým provedením. 

Detailní rozdělení náročnosti prvků najdete v sekci Ke stažení- „Orientační bodové hodnocení prvků“.  Upozorňujeme však, že bodová hodnota prvků v tabulce předpokládá naprosto perfektní provedení prvku a hodnota prvků není garantovaná! Technické provedení prvku vyhodnocují porotci pro obecnou technickou náročnost. 

 

Soutěžícím doporučujeme pro lepší hodnocení vybrat takové prvky, které budou provedeny jednoduše s přesnými liniemi a vyhnout se prvkům, ve kterých si nejsou jisti.

Technická náročnost bude posuzována stejně jako v kategoriích Single. I v párových prvcích budou posuzována kritéria síly, flexibility, dynamiky atd., která se v konečném součtu zprůměrují. Není třeba aby tato kritéria doubles dělaly synchronně. Např. Deadlift, který dělá partner 2 na partnerovi 1, přičemž partner 1 je v prvku náročném na flexibilitu. Technický porotce bude udělovat náročnost v kategorii silového prvku, flexibilního prvku a zároveň v kategorii partner moves (viz níže). Doubles odevzdají vyplněný popis Partner Moves do určeného data.

V technické náročnosti je hodnocen stupeň obtížnosti prvků a jejich kombinací. Maximální počet bodů je 80. 

Stupeň obtížnosti prvků / kritérium Maximum
Prvky na flexibilitu  10
Prvky na sílu  10
Spiny na statické tyči  10
Práce se spinovou tyčí  10
Náročnost přechodů 5
Originalita přechodů 5
Dynamické kombinace  10
Partner moves 20
Celkem 80

Prvky na flexibilitu: flexibilita nohou, zad a ramen. Soutěžící si vybírá takové prvky a stupeň obtížnosti, aby ukázal plnou flexibilitu celého těla a variabilitu prvků během celé sestavy, přičemž bude přihlédnuto ke dvěma nejtěžším prvkům.  V prvku musí soutěžící ukázat výdrž 2 sekundy, aby byl hodnocen. Počítány jsou 2 sekundy v plném rozsahu pohybu. 

Prvky na sílu: síla rukou, zad, core, břicha a nohou. Soutěžící si vybírá takové prvky a stupeň obtížnosti, aby ukázal komplexní sílu celého těla během celé sestavy, přičemž bude přihlédnuto ke dvěma nejtěžším prvkům. V prvku musí soutěžící ukázat výdrž 2 sekundy, aby byl hodnocen. Výjimkou jsou pak lifty, kdy je hodnocen tah směrem vzhůru (bez švihu) nikoliv finální pozice.

Spiny na statické tyči: : Točení s nohama ve vzduchu s minimálním otáčením o 360°. Pro plnou bodovou hodnotu spinu musí soutěžící potvrdit náročnost spin provedením druhého spinu s maximální bodovou odchylkou 2 body na stupnici náročnosti. V případě provedení pouze jedné spiny nebo bude-li další spina s větší odchylkou než 2 body, bude odečten –1 bod z její technické hodnoty. V případě provedení dvou spin o stejné bodové hodnotě bude udělen +1 bod.
Př.: Soutěžící, který provede židličku do phoenixe (6b):
– jako samotný spin – bude odečten -1bod, protože nepotvrdil náročnost spiny provedení druhého spinu, soutěžící celkem dostane 5 bodů
– jako druhý spin provede cup grip spin (4b) – soutěžící potvrdil náročnost první spiny (max. odchylka je -2 body), soutěžící celkem dostane 6 bodů
– jako druhý spin provede carousel (2b) – druhá spina je s větší odchylkou než 2 body, bude tudíž odečten -1 bod z technické hodnoty první spiny, soutěžící celkem dostane 5bodů
– jako druhý spin provede double reverse (6b) – byly provedeny dvě spiny o stejné bodové hodnotě, bude přičten +1 bod, soutěžící celkem dostane 7 bodů.
Partners moves: V kategorii doubles jsou povinné 4 tzv. partner moves, neboli párové prvky, z nichž 1 může být proveden na zemi. (tzn. 4 na tyči nebo 3 na tyčích a 1 na zemi).
Párový prvek je prvek, kdy je nutná spolupráce obou partnerů. Jako partner moves můžete použít všechny triky z kategorií:

 1. a) Support: První partner vytváří podpěru pro druhého partnera, který na něm spočívá v libovolné pozici.
  b) Balanced: Prvky kde se jeden partner neobejde bez druhého a vzájemně se vyvažují. (Layback + Superman, 2x Layback, kde se ruce nedotýkají tyče)
  c) Flying: Jeden partner spočívá na tyči v libovolném triku a nese plnou váhu druhého partnera, přičemž ten může a nemusí být v kontaktu s tyčí. 
  c) Interlocking: Partneři provádějí stejný prvek, přičemž jsou vzájemně propleteni těly. (Např. 2x scorpio, 2x ballerina, 2x thigh hold). Druhou možností je provádět prvek stejného charakteru (stejné pozice jen vzhůru nohama) ve vzájemném propletení – např. Allegra + Capezio split, Scorpio cocoon + Swan.
  Každý párový prvek bude ohodnocen body 0-5 bodů za jeho technickou náročnost. 


Práce se spinovou tyčí: Bere v potaz práci se spinovou tyčí – schopnost ovládat tyč, schopnost tyč roztočit   i zpomalit během kombinací, schopnost udělat i na spinové tyči náročné prvky a přechody. V případě špatné kontroly tyče bude odečten –1bod (velmi pomalé točení, či rychlost znemožňující kontrolu prvku), v případě zastavení tyče budou odečteny -2 body, v případě neschopnosti tyč ovládat natolik, že soutěžící musí začít kombinaci znovu budou odečteny -3 body z celkového počtu udělených bodů.

Náročnost přechodů, originalita přechodů: přechody z prvku do prvku, na tyč i z tyče, kombinace triků. Hodnocení přechodů je rozděleno na dvě části: 

 1. Náročnost přechodů (0-5b) – technická náročnost přechodů mezi prvky, způsob pohybu po tyči nahoru i dolu, zahrnující šplhy
 2. Originalita přechodů (0-5b) – za účelem vyššího hodnocení by měl soutěžící předvést nové a originální přechody, tvary či prvky, které provede s přesností a ladností

 

Dynamické kombinace: dynamické prvky a kombinace v intenzivním kontrolovaném pohybu (kontrolované pády, přechycení, seskoky z tyče, salta, re-gripy apod.). Pro plnou bodovou hodnotu musí soutěžící potvrdit náročnost dynamického prvku provedením druhého dynamického prvku s maximální bodovou odchylkou 2 body na stupnici náročnosti. V případě provedení pouze jednoho dynamického prvku nebo bude-li další dynamický prvek s větší odchylkou než 2 body, bude odečten –1 bod z její technické hodnoty. V případě provedení dvou dynamických prvků o stejné bodové hodnotě bude udělen +1 bod.

Doubles začínají vystoupení s +80 body za provedení. 

Kritéria hodnocení Srážky
Nedodržení linií -0,25 (za každé jednotlivé provedení)
Špatné směrování prvku -0,5 (za každé jednotlivé provedení)
Ztráta synchronizace -0,5 (za každé jednotlivé provedení)
Špatné přechody, ztráta rovnováhy -0,5 (za každé jednotlivé provedení)
Sklouznutí -1 (za každé jednotlivé provedení)

Nedodržení linií: Provedení prvků musí být následující:

 • Kolena a špičky by měly být ve stejné linii – od kolenní čéšky až po palec u nohy. Chodidla včetně prstů by měla být propnutá, pokud není choreograficky ztvárněno jinak (např. flex, attitude), prsty u nohou by neměly vykazovat známky křeče.
 • Ruce a zápěstí by měly být v jedné linii, pokud není choreograficky ztvárněno jinak (např. flex, attitude). Prsty u rukou by neměly vykazovat známky křeče.
 • Linie nohou, trupu, zad, krku, rukou a zápěstí by měla být ve správné pozici v prodloužení. Správné držení těla je vyžadováno na tyči i mimo tyč. 

Špatné směrování prvku: špatné směrování prvku je takové, ve kterém není vidět úhel rozsahu či paralelní pozice vůči zemi v silových prvcích. Prvek je bezdůvodně směrován zády k publiku. 

Ztráta synchronizace: souslednost pohybu není v rytmickém a tvarovém souladu (nejedná-li se o kánon).

Špatné přechody, ztráta rovnováhy : Srážka za přechody z prvku do prvku, z tyče na zem, ze země na tyč, které nejsou plynulé. Jedná se především o zbytečné přehmaty, špatné zaháknutí nohou, zadrhnutí se v pohybu, problémy s inverty (pomáhání si nohou) atd.. Ztráta rovnováhy je definována jako náhlé nekontrolované vychýlení těžiště a následná korekce pozice. 

Sklouznutí: srážka bude udělena, pokud dojde k náhlému nekontrolovanému uvolnění úchopu a následnému posunu těžiště směrem dolů.

Hodnocení umělecké stránky choreografie, projevu, interpretace hudby a dalších kritérií.

Kritéria hodnocení Maximální počet bodů
Interpretace hudby 10
Charisma, stage presence, sebevědomí,

celkový dojem

10
Obtížnost taneční choreografie 10
Interpretace pohybu 10
Synchronizace a partnering 10
Problémy s kostýmem -1 (za každou vzniklou situaci)
Opakovaný akrobatický prvek -2
Celkem 50

Interpretace hudby (muzikalita): ztvárnění projevu hudby, schopnost vyjádřit dynamiku hudby, výraz ve tváři, emoce, cítění rytmu. Celá choreografie by měla být v souladu s rytmem a melodií vybrané skladby. Začátek i konec choreografie musí korespondovat s hudbou. 

Charisma, stage presence, sebevědomí, celkový dojem: schopnost zaujmout a upoutat pozornost diváka    a vtáhnout ho do svého vystoupení, triky i floorwork jsou prováděny sebejistě bez váhání. Celkový dojem by měl působit profesionálně a reprezentativně. Otáčení se na trenéra v zákulisí či verbální a jiné akustické projevy trenéra výrazně snižují profesionalitu vystoupení a bodové hodnocení za toto kritérium (trenérům doporučujeme před začátkem vystoupení opustit zákulisí). Stejně tak snižují bodové hodnocení zpívání si a jiné verbální projevy. Kostým i make-up by měly odpovídat soutěžnímu charakteru a měly by být v souladu s choreografií a neměl by obsahovat prvky, které odpoutávají pozornost (prvky, které evidentně nepatří ke kostýmu).

Obtížnost taneční choreografie: kombinace tanečních kroků, toček, floorworku (může obsahovat i akrobatické prvky jako jsou přemety, stojky apod.) a pohybů provedených bez kontaktu i s kontaktem s tyčí. Pro vyšší hodnocení by měl soutěžící ukázat diverzitu provedených prvků.

Intepretace pohybu: zvládnutí prvků v taneční choreografii, prvky by měly být provedeny čistě a s lehkostí. Intepretace pohybu obsahuje i taneční flow a flow nástupů a sestupů z tyče, které plynule spojují práci na tyči a mimo ni. Choreografie by neměla obsahovat „hluchá místa“. 

Synchronizace a partnering: Hodnocení je rozděleno na dvě části:

 1. Synchronizace (0-5b) – schopnost dvojice provádět prvky na tyči i floorwork,veškeré pohyby paží a nohou zcela jednotně a synchronně. Synchronní pohyb může být proveden i zrcadlově či invertně. 
 2. Partnering (0-5b) – schopnost pohybové komunikace mezi partnery

Akrobatické prvky v choreografii: Akrobatické prvky nejsou povinné, akrobatické prvky mohou být součástí floorworku. Počet akrobatických prvků není omezen, avšak je zakázáno dělat totožný akrobatický prvek vícekrát. Při opakování stejného akrobatického prvku obdrží soutěžící srážku -2 body. Akrobatický prvek v kontaktu s tyčí a stejný akrobatický prvek bez kontaktu s tyčí se nepočítají jako opakování (např. hvězda o tyč a hvězda v prostoru bez tyče). 

Problémy s kostýmem: Obsahuje problémy s vlasy (odhrnování vlasů, copy které se motají do tyče, vlasy které zřetelně vadí pohybu či úchopu) a problémy s make-upem či doplňky (padající ozdoby z vlasů, jakékoliv problémy s náušnicemi, úprava kostýmu či brýlí). Srážka -1 bod za každou vzniklou situaci.

Hlavní rozhodčí uděluje srážky zejména při porušení soutěžního řádu za následující kritéria. Rozhoduje také o diskvalifikaci, pokud soutěžící poruší pravidla Soutěžního řádu Polegym Cup 2023.  Hlavní rozhodčí má právo po skončení soutěžního čísla zkontrolovat soutěžní kostým.

Kritéria hodnocení Srážky
Otírání rukou o kostým, tělo, zem -2 (za každé jednotlivé provedení)
Nevhodné pohyby -2 (za každé jednotlivé provedení)
Pád -2 (pokaždé)
Nekontrolovaný pád -5 (pokaždé)
Využití méně než 75% výšky tyče

(děti méně než 50% tyče)

-5 (za každou tyč)
Problém s hudbou -5
Kostým nesplňující pravidla -2 (za každou část kostýmu) 

nebo -5 až DSQ (za odhalení – dle závažnosti)

Nedodržení termínů -5 (za každou uzávěrku)

Nevhodné pohyby: nevhodné pohyby jsou především pohyby vulgárního charakteru a lascivní pohyby. Např. olizování rtů, hlazení prsou, hlazení hýždí, dotýkání se intimních partií. 

Problém s hudbou: Hudba nesmí vyzývat k rasismu, násilí a obsahovat vulgární slova v různých jazycích.

Využití méně než 75% výšky tyče: soutěžící musí využít minimálně 75% výšky tyče na statické i spinové tyči. Kategorie děti musí využít minimálně 50% výšky tyče na statické i spinové tyči. Pro splnění této podmínky se počítá jakákoliv část těla soutěžícího v požadované výšce (nemusí být v kontaktu s tyčí).

Nekontrolovaný pád: náhlý rychlý nekontrolovaný pohyb na podlahu z jakékoliv pozice na tyči i mimo tyč. V případě nekontrolovaného pádu neproběhla snaha o zachycení balancu. Dopad je zpravidla na záda, bok, hýždě, hlavu.

Kostým nesplňující pravidla: Pokud soutěžní kostým nesplňuje pravidla uvedená ve článku IV. Kostým v Soutěžním řádu Polegym Cup 2023, bude soutěžícímu udělena srážka -2 body za každou část kostýmu. Pokud dojde k odhalení intimních partií, hlavní rozhodčí posoudí dle závažnosti problému, zda udělí srážku – 5 bodů nebo diskvalifikaci.

Nedodržení termínů: při nedodržení termínů (zaslání hudby, zaslání score sheetu partner moves pro kat. doubles ) bude soutěžící penalizován srážkou – 5 bodů za každou uzávěrku. Nevztahuje se na uzávěrku přihlášek (po uzávěrce přihlášek NENÍ MOŽNÉ se do soutěže přihlásit). Při výzvě ke korekci má soutěžící 24 hodin (od výzvy organizátora) k nápravě bez udělení srážky.

Pád: zpravidla bývá zapříčiněn ztrátou balancu. Jedná se o pád, ve
kterém byla zaznamenána snaha o záchranu, zpomalení pádu.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ